Räddningsverksamhet

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Räddningsverket har ca 90 personer i beredskap på 12 bemannade stationer i Västra Nyland. Verksamheten är dimensionerad för befintliga risker och olyckshot på området. Räddningsväsendet bör agera snabbt, effektivt och säkert i olika dagliga olyckstillbud och storolyckor. Som grund för planeringen av beredskapen är Räddningslagen och andra nationella anvisningar.

Cirka 600 personer är anställda hos Västra Nylands räddningsverk. Förutom den ordinarie personalen fungerar det på området frivillig personal i avtalsbrandkårerna (FBK) och deltidsbrandmän i Tenala och Hangö. Avtalsbrandkårerna har tillsammans över 1000 medlemmar. De deltar förutom i den egentliga räddningsverksamheten även i säkerhetsrådgivning (bl.a. ordnar rådgivningstillfällen, skolning och deltar i allmänna tillställningar).

Publicerad 11-02-2012 kl. 12.57 , uppdaterad 16-02-2017 kl. 15.32

Ämne:
  • Räddningstjänster, 
  • Säkerhet