Att rädda ett djur

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Enligt djur- och naturskyddslagen ska man alltid försöka hjälpa ett vilt djur som är sjukt eller skadat eller annars i hjälplöst tillstånd. Ibland kan djuret vara så svårt skadat att det inte går att hjälpa. Då kan djuret endast hjälpas genom att man avslutar dess lidande.

Djurräddningsoperationer är krävande och av varierande slag. Det nödställda djuret kan vara ett vilt djur, ett husdjur eller ett sällskapsdjur; ett stort eller mycket litet djur, till exempel en stor tjur eller en liten kattunge. Utmaningen består i att handskas med stora djur på ett tryggt sätt, eftersom djuren inte alltid förstår att räddarna försöker hjälpa dem. Det är också krävande att handskas med små  djur med späd kroppsbyggnad som lätt kan skadas ännu mer då man försöker rädda dem.

När djuret är räddat ska du sträva efter att återföra det till sin ägare, tillbaka till naturen eller om djuret är skadat, transportera det till ändamålsenlig fortsatt vård.

Riskera inte din säkerhet

Gå inte ut på tunn is för att rädda ditt sällskapsdjur eller ett vilt djur. Alltför ofta händer det att en ägare som försöker rädda sin sällskapshund själv går genom isen – och även om hunden kommer upp ur vaken på egen hand, gör ägaren det inte. Det är bättre att djurets tillstånd undersöks av en yrkesutbildad person inom räddningsbranschen som bär skyddsutrustning.

Du behöver i regel inte oroa dig över fåglar som ligger på isen, en frisk fågel fryser inte fast, men kan vila på isen i flera timmar. En till synes övergiven harunge eller rådjurskalv är sannolikt inte övergiven, utan honan kommer för att mata ungen till dess gömställe. Mellan utfordringarna kan det gå flera timmar, vilka ungen tillbringar ensam i tystnad på sin plats. I sådana situationer ska man observera ungen i flera timmar innan man ingriper i situationen, eftersom ett ovarsamt ingripande från en människa kan leda till att ungen överges av modern och dör.

En katt i ett träd lider vanligen ingen nöd, om den inte är skadad eller har fastnat i trädet med sitt halsband. Merparten av katterna kommer ner från trädet inom ett dygn från att de klättrat upp i det.

Kom ihåg att alltid använda skyddshandskar när du hanterar ett skadat, sjukt eller dött djur. Tvätta händerna efteråt.

En räddare håller i en skadad svan.

Publicerad 24-05-2012 kl. 15.43 , uppdaterad 01-09-2020 kl. 13.18

Ämne:
  • Räddningstjänster