Naturkatastrofer

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Vad gör du om elen och mobilnätet är brutna, om det inte kommer vatten från kranen och om fallna träd blockerar trafiklederna? Är du beredd på stormar och andra naturkatastrofer?

Stormar, störtregn och översvämningar orsakar ofta räddningsverket flera larmuppdrag samtidigt, vilket betyder att hjälpen inte når fram lika snabbt överallt. Därför vore det viktigt att var och en tänkte efter på förhand hur de ska agera då en naturkatastrof sker och förbereda sig på att klara sig hemma t.ex. utan el och vatten.

Skaffa hem t.ex. levande ljus och tändstickor, en ficklampa och batterier, en vattendunk, mat som håller länge och en radio som fungerar även i undantagslägen. Under naturkatastrofer får du information och anvisningar av de största medierna, lyssna t.ex. på meddelanden i radio. Mer information om hemförråd.

Fallna träd, orsakade av annandag jul stormen 2011.

Stormskador

Räddningsverket hjälper exempelvis om ett tak har rivits upp, ett träd har fallit eller hotar falla på ett hus eller en väg. Ett träd som fallit på en ellinje röjs i regel av elverket.

Eftersom rikliga snöfall vintertid kan blockera trafikleder, är det viktigt att vara beredd på att klara sig såväl hemma som på vägen. Då du åker bil på vintern ska du alltid ha med dig tillräckligt varma kläder. Det bör också finnas en reflexväst, en batteridriven lampa och en snöspade i bilen. Vid dåligt före ska du undvika att köra i onödan. Beakta särskilt ett tillräckligt långt säkerhetsavstånd i trafiken och reservera tillräckligt med tid för resan. Snön kan också tynga ner ellinjer, varför det är bra att se till att hemförrådet är i skick.

Översvämningar

Försök att hindra strömmande vatten från att nå ställen där det kan orsaka skada. Översvämningsskadorna berör eller hotar ofta flera byggnader samtidigt, vilket gör att räddningsverket inte kan hjälpa alla nödställda lika snabbt. Ofta behövs det också yrkesfolk som specialiserat sig på uppgiften.

Meteorologiska institutets handlingsinstruktioner vid störtfloder

Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals beskrivning av den översvämmade Esboån i december 2011

Snömassor

Under snörika vintrar samlas det snömassor på taken som kan skada takkonstruktionerna. Fastighetsägaren måste aktivt följa med snösituationen och ta itu med snöröjningen i tid. Det är viktigt att handla i enlighet med bestämmelserna om arbetssäkerhet och att använda säkerhetsrep och -sele. Se till att snö som faller från taket inte orsakar fara för fotgängare eller bilar. Varna förbigående och stäng av ett tillräckligt stort riskområde. Att stänga en del av gatan medan snön fälls ner kan kräva tillstånd från kommunens myndigheter. Om möjligt, lönar det sig att anställa en professionell snöröjare. Stora hallar medför särskilda risker då de har en stor takyta. Närmare information om snömassor hittar du på  Ympäristö.fi-sivuilta (på finska).

Publicerad 07-06-2012 kl. 9.31 , uppdaterad 01-09-2020 kl. 12.59

Ämne:
  • Trafiksäkerhet, 
  • Olyckor, 
  • Säkerhetsanvisningar