Oljebekämpning

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Det sker årligen omkring 2 000 oljeutsläpp på land i Finland. I största delen av fallen rinner endast små mängder olja ut i miljön. Man får dock inte förhålla sig likgiltigt ens till små utsläpp. Oljan sprider sig i jorden särskilt via täckdiken och kablar samt vatten- och avloppsrör. Den kan också tränga igenom vattenledningar av plast och förorena dricksvattnet.

Då ett oljeutsläpp sker ska du försöka suga upp oljan som runnit ut i naturen genom att använda torv, spån eller absorptionsmedel för olja. Anmäl skadan omedelbart till nödcentralen på numret 112. Hindra oljan från att sprida sig till avlopp eller vattendrag. Förhindra öppen eld och gnistor.

Oljecisterner

Oljebekämpning till havs

Inrikesministeriet leder och övervakar bekämpningen av oljeskador på högsta nivå.

Gränsbevakningsväsendet sörjer för att organisera och utveckla bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieolyckor till havs.

Räddningsverket ger handräckning och deltar i oljebekämpningen

Det lokala räddningsväsendet ansvarar för oljebekämpningen på land, i insjöområden, vid kusten och i den inre skärgården samt deltar under ledning av Gränsbevakningsväsendet i räddningsverksamhet vid fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor som inträffat på finskt territorialvatten och inom Finlands ekonomiska zon.

Oljeskador åtgärdas enligt den gällande planen för bekämpning av oljeskador. Planen innehåller bland annat beslut om oljebekämpningsberedskap och oljebekämpningsmateriel.

Västra Nylands räddningsverk har också en plan för utläggning av oljelänsor från år 2008 och verksamhetsmanualen SÖKÖ II från år 2011, som beskriver hur olika delområden av en oljebekämpningsoperation till havs koordineras.

Oljebekämpningsfartygen redo att agera

Vid oljebekämpning används materiel som anskaffats av räddningsverket särskilt för dessa uppgifter. Den förvaras i Västra Nylands räddningsverks oljebekämpningslager i Hangö, Ekenäs, Lojo och Kantvik samt på centralbrandstationen i Esbo.

Räddningsverkets största oljebekämpningsfartyg har placerats ut jämnt över hela räddningsverkets område. De största fartygen kräver en behörig besättning samt tillräckligt med övning och utbildning årligen, så att fartygen kan operera säkert under alla årstider och i olika väderleksförhållanden.

Oljebekämpning på havet.

Publicerad 14-06-2012 kl. 12.28 , uppdaterad 01-09-2020 kl. 13.20

Ämne:
  • Olyckor, 
  • Säkerhet