Olyckor till sjöss

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

Om du råkar i sjönöd, ring nödnumret 112 eller sjöräddningens nationella nödnummer 0294 1000.

Rör dig säkert till sjöss

Varje år sker det många onödiga drunkningsfall och olyckor som leder till döden på finska vatten. De skulle ha kunnat undvikas genom mindre alkoholanvändning och goda basfärdigheter i sjöfart samt i simning och livräddning. Ta alltid hand om andra människor, speciellt småbarn, vid vatten. Simma i riktning med stranden, kolla vart du hoppar - dyka inte i obekanta vatten. Kontrollera vädret innan du far till sjöss och bär alltid flytväst i båten.

Om du råkar i sjönöd

 • Håll dig lugn och ropa på hjälp.
 • Om båten kantrar, håll dig fast vid den.
 • Försök klättra tillbaka i båten eller upp på bottnen av den.
 • Om din kompis faller i vattnet, lugna ner honom/henne, använd något lämpligt hjälpmedel som du kan sträcka ut och rädda honom/henne. 
 • När du når en telefon, ring vid behov nödnumret 112 eller sjöräddningens nödnummer 0294 1000.

Kom ihåg

 • Innan du åker ut med båt ska du alltid kontrollera båtens skick, att du har tillräckligt med bränsle och all nödvändig utrustning med dig (åror/paddel, flytväst, tömningsredskap samt vid behov en handbrandsläckare och ett giltigt sjökort).
 • Kontrollera att signalmedlen fungerar (VHF, GSM).
 • Försäkra dig om att din kompetensnivå motsvarar valet av rutt och de krav som omständigheterna ställer.
 • Ta reda på väderleksförhållandena, så att exempelvis inte en hård vind eller åskstorm överraskar dig.
 • Planera din rutt och tidtabell på förhand.
 • Använd alltid flytväst då du är i båten.
 • Iaktta promillegränsen.
 • Förvara nödnumren i båten så att de är lätt tillgängliga.

Sjöräddning

Handeln och båtsporten har ökat trafiken till sjöss, vilket höjer risken för allvarliga olyckor. I samarbete med gränsbevakningsväsendet, inrikesministeriets räddningsavdelning och kustens andra räddningsverk har man utvecklat samarbetsförfaranden med tanke på kemikalieolyckor och andra olyckor till sjöss.

Gränsbevakningsväsendet leder och koordinerar sjöräddningen. Räddningsväsendet deltar vid behov som hjälpande myndighet i sjöräddningsverksamhet genom att använda bl.a. båtmateriel som reserverats för oljebekämpningsuppdrag.

Räddningsmyndigheterna leder räddningsuppdrag på insjöar. Alla fasta räddningsenheter samt separat angivna avtalsbrandkårer har beredskap till omedelbar ytbärgning. Ytbärgning innebär räddning utan dykarutrustning vid vattenytan eller strax under ytan. Livräddningen i vatten använder sig av båtmateriel som används vid oljebekämpning samt annan räddningsmateriel. Västra Nylands räddningsverk har beredskap att utföra ytbärgning inom hela sitt område.

Västra Nylands räddningsverk upprätthåller omedelbar dykningsberedskap vid brandstationerna i Ängskulla, Kyrkslätt, Lojo och Ekenäs.

 

Pelastustoimintaa vesillä yöaikaan.

Publicerad 11-06-2012 kl. 16.45 , uppdaterad 27-05-2016 kl. 14.54

Ämne:
 • Olyckor, 
 • Säkerhetsanvisningar