Räddningsverksamhet vid undantagstillstånd

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Räddningsmyndigheterna är beredda att agera också under undantagsförhållanden. Till deras centrala uppgifter hör att upptäcka faror och varna om dem, upprätthålla skyddsmöjligheter för befolkningen samt ansvara för räddningsverksamhet och nödvändiga tilläggsresurser så att verksamheten är effektiv vid undantagstillstånd, såsom vid olyckor och katastrofer.

Räddningsverksamheten följer praxisen för normala förhållanden i olika säkerhetssituationer och räddningsväsendets resurser ökas efter behov.

Publicerad 12-06-2012 kl. 14.46 , uppdaterad 25-04-2016 kl. 11.02

Ämne:
  • Befolkningsskydd, 
  • Säkerhet