Att varna befolkningen

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

Det är viktigt att alla känner igen den allmänna farosignalen och kan agera rätt vid farosituationer. Farosignalen används bland annat vid kemikalieutsläpp för att varna om en omedelbar fara. De viktigaste åtgärderna för befolkningen är att förflytta sig inomhus, stänga dörrarna, fönstren och ventilationsanläggningarna. Närmare anvisningar angående faran ges via radion och på sidan 112 i text-tv - ring inte nödcentralen angående tilläggsinformation.

Så här låter den allmänna farosignalen (Pelastustoimi.fi)

Metoder och kanaler för att varna befolkningen

Räddningsverket ansvarar för att varna befolkningen om faror och olyckor inom sitt område samt ser till att det finns ett ändamålsenligt larmsystem. Kommunikationskanaler för att varna befolkningen:

 • befolkningsskyddslarm (allmän farosignal och tal)
 • radio och TV
 • text-TV (nödmeddelanden sid. 112, övriga myndighetsmeddelanden sid. 866)
 • internet, Twitter www.twitter.com/lupelastus
 • högtalarbil
 • tryckt media

Ett fast system av larmanordningar är avsett för att varna befolkning som befinner sig utomhus i tätorterna.
En mobil larmanordning är avsedd för installation på fordon eller i övrigt avsedd som en flyttbar larmanordning. Mobila larmanordningar används för att varna befolkningen utanför tätorterna och inom tätorterna på de områden där det fasta systemets utomhussirener inte kan höras.

Ljudsignaler

 • Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen, varvid befolkningen bör förflytta sig inomhus för att lyssna på anvisningar som ges via radio. Den allmänna farosignalen är ett en minut långt stigande och fallande ljud, där längden på de stigande och sjunkande perioderna är 7 sekunder.
 • Faran över-signalen är en oavbruten jämn signal vars längd är en minut.  Det är ett meddelande om att varningstillståndet upphävs.
 • Provsignalen är en oavbruten jämn signal som varar i 7 sekunder. Den används för provning av larmanordningssystemen. Befolkningsskyddslarmen testas den första måndagen i varje månad klockan 12.

Så här låter den allmänna farosignalen (Pelastustoimi.fi)

Publicerad 15-06-2012 kl. 13.46 , uppdaterad 20-04-2016 kl. 17.00

Ämne:
 • Säkerhetsanvisningar, 
 • Befolkningsskydd, 
 • Säkerhet