Storolyckor

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Storolycka är en olycka, vars följder är mycket allvarliga. Till exempel kan trafikolyckor, bränder, explosioner, kärnkraftsolyckor, krig, strålnings- eller kemikalieolyckor orsakade av farliga kemikalier, omfattande naturkatastrofer, vattenepidemier eller smittande sjukdomar orsaka storolyckor.                                        

Västra Nylands räddningsverk övar regelbundet i objekt där man måste sammanställa en s.k.säkerhetsutredning. I bilden övar man kemikaliedykning.

Brandmän i kemikaliedykningsutrustning.

Publicerad 25-04-2016 kl. 10.44 , uppdaterad 01-09-2020 kl. 13.45

Ämne:
  • Olyckor, 
  • Säkerhetsanvisningar, 
  • Befolkningsskydd, 
  • Säkerhet