Trafikolyckor

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

Räddnings- och akutvårdspersonalen hjälper dagligen offer för trafikolyckor. Många olyckor kunde lätt undvikas med enkla medel: genom att du håller ett tillräckligt långt säkerhetsavstånd till fordonet framför, att du anpassar körhastigheten efter situationen och använder säkerhetsbälte samt använder hjälm då du rör dig med tvåhjulingar.

Nödvändig utrustning i din bil för nödsituationer

 • Förstahjälpsväska
 • Säkerhetsbältsskärare eller kniv
 • Signalväst
 • Pulversläckare
 • Varningstriangel
 • Ficklampa
 • Spade
 • Varma kläder i kallt väder

Gör så här på olycksplatsen

Enligt lagen har var och en skyldighet att stanna vid en olycksplats, göra nödanmälan och vidta räddningsåtgärder efter förmåga.

Ta reda på vad som har hänt och förhindra ytterligare skador

Ta i beaktande den övriga trafiken. Stanna vid vägen, kör tillräckligt åt sidan och koppla på nödblinkljusen. Klä dig i signalväst så fort du stiger ur bilen, akta dig för den förbipasserande trafiken. Skapa dig en helhetsuppfattning av situationen. Vad har hänt? Ta reda på antalet skadade och hur många du bedömer att behöver akut vård.

Ring 112

Då du märkt att det är frågan om en nödsituation eller att trafiksäkerheten är hotad, ring nödnumret 112 eller be andra närvarande att kalla på hjälp. Nödcentralsjouren ger råd och anvisningar, bedömer behovet av hjälp och larmar ändamålsenlig hjälp. Nödcentralsjouren handleder dig i hur du ska utföra första hjälpen.

Rädda ur omedelbar fara

Om någon befinner sig i omedelbar fara till exempel inuti en brinnande bil, kan du enligt din förmåga rädda personen ur fordonet och förflytta denne till ett säkert ställe. Det effektivaste och snabbaste förflyttningssättet för den som är ensam på olycksplatsen är att ta tag under offrets armar. Om motorhuven på fordonet brinner kan du använda en handbrandsläckare. Förflytta patienten ur fordonet endast om det är nödvändigt med tanke på brandfara, drunkningsfara eller offrets tillstånd. Lugna ner olycksoffret. Lämna inte den skadade ensam. Om offret ligger mitt på vägen, stanna trafiken ifall det går att göra på ett tryggt sätt t.ex. genom att vifta med varningstriangeln (sätt inte ditt eget liv i fara!). Nödcentralen ger fortsatta anvisningar.

Varna och vägled

Ställ varningstriangeln på en synlig plats. Be någon annan dirigera och varna trafiken. Vägled vid behov utryckningsfordonen till platsen på ett tydligt sätt genom att vifta med armarna. Beakta din egen säkerhet då du dirigerar trafiken, använd reflex/signalväst.

Ta inte bilder

Om det finns nog med hjälp på plats, kan du lugnt köra förbi olycksplatsen. Kom ihåg att fotograferande är oetiskt mot personer och anhöriga som är inblandade i olyckan, dessutom kan det riskera trafiksäkerheten.

Livräddande första hjälpen vid trafikolyckor

Då du anländer till ett olycksfordon, börja med att stänga av fordonets motor från tändningslåset. Håll bilnyckeln i förvar, räddningsmanskapet kan behöva den under räddningsarbetet. Akta dig för eventuella outlösta krockkuddar. Håll offren varma och försäkra dig om att andningsvägarna hos medvetslösa offer är öppna. Offer som sitter inne i olycksfordonet och som antingen är medvetslösa eller vid medvetandet samt andas normalt behöver vanligen inte flyttas. Lämna inte de skadade ensamma. Handla enligt nödcentralens anvisningar.

De viktigaste livräddande åtgärderna är att ringa nödnumret 112, öppna andningsvägarna hos medvetslösa offer, stoppa stora yttre blödningar och att hålla stilla eventuella ryggskadade offer som är vid medvetande.

Att öppna andningsvägarna är av vital betydelse för ett medvetslöst offer. Du kan öppna andningsvägarna genom att återställa huvudet i normal ställning, lyfta upp offrets haka något och vända pannan bakåt.  Om det finns flera skadade och du är den enda personen på plats med kunskaper i första hjälpen, koncentrera dig på att hjälpa eventuella medvetslösa offer, offer med allvarliga blödningar och offer med andningssvårigheter.
Publicerad 29-05-2012 kl. 15.09 , uppdaterad 21-01-2020 kl. 11.56

Ämne:
 • Första hjälpen, 
 • Trafiksäkerhet, 
 • Olyckor, 
 • Räddningstjänster, 
 • Säkerhetsanvisningar