Räddningsverken inspekterar butiker i Nyland

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
21-11-2019 kl. 12.44

Under julsäsongen finns det mer varor och folk i butikerna än vanligt. Därför måste också säkerheten kontrolleras extra mycket. Räddningsmyndigheterna kontrollerar till exempel att det varor inte förvaras på utrymningsvägarna eller att julreklam och juldekorationer inte täcker utrymningsskyltarna. Dessutom kontrolleras bland annat att utrustningen för första släckning är tillgänglig och färdig att användas.

Räddningsverkens inspektioner kostar inget för företagen. Inspektionerna förläggs till början av julruschen, månadsskiftet november-december.

Också inhoppare och säsongförsäljare borde inskolas i säkerhetsfrågor

Räddningsverken i Nyland uppmanar företagarna att inskola julsäsongens tillfälliga personal i säkerhetsfrågor. Det är viktigt att också den extra personalen känner till företagets centrala säkerhetspraxis. De som sköter reklamer och juldekorationer ska se till att utrymningsskyltarna inte täcks. Hela personalen ska se till att lastpallar, extra hyllor och liknande inte förvaras på utrymningsvägarna eller framför utrymningsdörrarna. I nödsituationer är det viktigt att kunderna kan ta sig ut längs de utrymningsvägar som ligger närmast. Dessa vägar avviker i allmänhet från de passager som kunderna vanligtvis använder. Säkerhet skapas i samarbete.

Räddningsverken i Nyland uppmuntrar butikerna att sörja för en god säkerhetskultur också under julruschen.

Helsingfors stads räddningsverk, Räddningsverket i Östra Nyland, Mellersta Nylands räddningsverk och Västra Nylands räddningsverk

Extra saker framför butikens nödutgång.
Utrymningsvägar måste vara alltid fri.


Ämne:
  • Säkerhet