Räddningsverken påminner butiker i Nyland om brand- och utrymningssäkerhet

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
23-11-2020 kl. 15.38

I november-december 2019 inspekterade Nylands räddningsverk sammanlagt 282 butiker runt omkring Nyland. Inspektionen syftade till att dra uppmärksamheten särskilt till brand- och utrymningssäkerheten. Enligt inspektionerna konstaterade brandinspektörerna att det finns utrymme för förbättring eftersom i cirka 60 procent av de inspekterade objekten fanns saker att påpeka.

Den mest vanliga bristen var varor som förvarades på utrymningsvägar. Dessutom påpekade räddningsverken om skick och användbarhet av utrustning för förstahandssläckning. Uppmärksamheten riktades även till branddörrar som var fastspända att vara öppna.

Också inhoppare och säsongförsäljare borde inskolas i säkerhetsfrågor

Räddningsverken i Nyland uppmanar företagarna att inskola julsäsongens tillfälliga personal i säkerhetsfrågor. Det är viktigt att också den extra personalen känner till företagets centrala säkerhetspraxis. De som sköter reklamer och juldekorationer ska se till att utrymningsskyltarna inte täcks och inte förhindrar användning av utrustning för förstahandssläckning.

Hela personalen ska se till att lastpallar, extra hyllor och liknande inte förvaras på utrymningsvägarna eller framför utrymningsdörrarna. Detta gäller både inomhus och utanför affären.  I nödsituationer är det viktigt att kunderna kan ta sig ut längs de utrymningsvägar som ligger närmast. Dessa vägar avviker i allmänhet från de passager som kunderna vanligtvis använder. Säkerhet skapas i samarbete.

Räddningsverken i Nyland uppmuntrar butikerna att sörja för en god säkerhetskultur också under den kommande Black Friday och julruschen.

Vi önskar alla en framgångsrik och trygg julsäsong!