Avtalsbrandkårerna

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Västra Nylands Räddningsverk har över 40 avtalsbrandkårer som stöd och samarbetspartners.

Avtalsbrandkårerna sköter för sin del om räddningsväsendet enligt gällande avtal. Enligt avtalet har brandkårerna en starttid på (8, 12, 20 eller 30 minuter från alarmet) samt  att bemanna den alarmerade enheten och använda sig av eventuella specialenheter.

Vid sidan av alarmuppgifterna har avtalsbrandkårerna en viktig roll inom säkerhetskommunikationen. Många av avtalsbrandkårerna har en egen ungdomsavdelning, så utöver att de säkrar sin egen framtid, uppfostrar de även ungdomen för en trygg morgondag.

I många byar står brandkårens hus som ett landmärke, därför har avtalsbrandkårerna en stor, och ofta osynlig roll inom vardagens trygga samhälle.

Brandkårernas grundutbildning sköts av Nylands Räddningsförbund UPL eller Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund FSB. Mera information om utbildning inom räddningsbranschen fås från Räddningsbranschens Centalorganisation i Finland SPEK:s sidor.

På VNR:s område finns det också deltidsanställd personal i Hangö och Tenala. De upprätthålls av Räddningsverket och fungerar inte som enskilda föreningar, utan VNR betalar direkt åt de brandmän som uppgjort ett individuellt avtal.

En deltidsanställd brandman har genomgått samma utbildning som avtalsbrandkåristen. Försvarsmakten har på VNR:s område 2 militärbrandkårer, i Obbnäs och Dragsvik. Båda har samarbetsavtal med VNR.

FBK-Arbetsutrymme

Vichtis FBK presenterar sin verksamhet på Vichtisdagen 2011.

Vihdin VPK presenterade sin verksamhet på Vichtis-Dagen 2011.
Publicerad 14-02-2012 kl. 14.58 , uppdaterad 02-09-2020 kl. 12.24

Ämne:
  • Brandstationer, 
  • Räddningstjänster