Kundservice

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

I EN BRÅDSKANDE NÖDSITUATION RING 112.

Västra Nylands räddningsverk

Lägescentral, rådgivning och växel 24/7 *09 8162 8699

Postadress: PB 6700, 02070 ESBO STAD
Besöksadressen: Brandmansvägen 1
(parkering vid centralbrandstationen, Pdf)
E-post: pelastuslaitos@espoo.fi
Anställdas e-postadresser skrivs enligt modellen fornamn.efternamn@espoo.fi

Jourhavande brandinspektör

Jourhavande brandinspektör vardagar kl 9.00-11.30, (09) 8162 6815. Utanför telefontid kan ni kontakta oss per e-post på adressen paivystava.palotarkastaja@espoo.fi. Vi återkommer så fort som möjligt.

Jourhavande brandinspektör besvarar frågor om brandsyner, tillståndsärenden, sotning, räddningsplaner samt övrig rådgivning och upplysning innom förebyggande av olyckor.

Styrning av byggandets planering

pelastus.suunnittelunohjaus@espoo.fi

Ytterligare kontaktuppgifter 

Fakturering

Nätfaktura / Esbo stad:
EDI-kod: 003701012636
Webbfakturaoperatör: Ropo Capital Oy
Operatörens förmedlarkod: 003714377140

Papperfaktura (endast i undantagsfall):
Esbo stad
Ekonomiförvaltningscentralen/Pel
PB 112
02070 ESBO STAD

FO-nummer: 0101263-6
VAT-nummer: FI01012636

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen lup.fi

Publicerad 11-02-2012 kl. 17.58 , uppdaterad 30-10-2020 kl. 13.33

Ämne:
  • Räddningstjänster