Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen lup.fi

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

I detta tillgänglighetsutlåtande beskriver vi hur webbplatsen lup.fi uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsens tillgänglighet samt hur du kan ge respons på tillgänglighetsproblem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Denna webbplats uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats uppfyller ännu inte alla krav på tillgänglighet.

Innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven och brister i det:

  • Kontrasten mellan olika färger är ställvis för låg på webbplatsen. (WCAG 1.4.11).
  • På vissa ställen på webbplatsen ligger texten för tätt på grund av den använda plattformens egenskaper. (WCAG 1.4.12).
  • På webbplatsen finns bilagor som inte är tillgängliga (WCAG 1.3.1, WCAG 2.4.6).
  • Alla sökfunktioner fungerar inte på rätt sätt på skärmläsaren (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2). 
  • Markören är inte automatiskt synlig utan måste aktiveras via tangentbordet (WCAG 2.4.7).
  • I blanketterna anges inte för skärmläsaren på alla punkter att fälten är obligatoriska (WCAG 3.3.2).

De brister som listas upp här åtgärdas när webbplatsen lup.fi förnyas år 2021.

På webbplatsen lup.fi har det lagts till innehåll från sociala medier, såsom Twitter. Videorna som publiceras på Västra Nylands räddningsverks konton i sociala medier saknar syntolkning. På kontona finns bilder och videor som har publicerats före 23.9.2020 och som inte är tillgängliga.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten. Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten i våra digitala tjänster. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Vi strävar efter att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor.

Du kan kontakta oss per e-post lup.viestinta@espoo.fi

Tillsyn över tillgängligheten

Om du upptäcker problem i tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till oss som ansvarar för webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs det noggrant hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi

webbtillganglighet(at)rfv.fi

telefonnummer: växeln 0295 016 000

Hur har vi testat tillgängligheten?

Vi har själva bedömt webbplatsens tillgänglighet.

Webbplatsen lup.fi har publicerats 13.2.2012.

Detta utlåtande har upprättats 11.9.2020.

Publicerad 22-09-2020 kl. 14.52 , uppdaterad 22-09-2020 kl. 14.51