Uppgifter om verksamhet 2016

Räddningsverket hade 7461 uppdrag. Antalet byggnadsbränder, 128 stycken. I byggnadsbränderna dog sex personer och tre skadades allvarligt. Antalet trafikolyckor, 957 stycken. 12 personer dog i trafikolyckor och 54 skadades allvarligt. Akutvårdens enheter inom Västra Nylands räddningsverk behandlade sammanlagt 28888 akutvårdsfall.

Brandsynerna är en central del av räddningsverkets tillsynsverksamhet. Målet med brandsyn är att motverka skador på människor, egendom och miljö som kunde uppstå vid bränder eller andra olyckor. Antalet brandsyner var 2 900. Utöver brandsyner skickades en  blankett för egenkontroll till 3463 hem. Med hjälp av blanketten kunde invånarna bedöma säkerheten i sina hem.

I säkerhetsutbildningar som räddningsverket och avtalsbrandkårerna ordnade deltog
sammanlagt cirka 75700 personer.

En ny brandstation byggdes i Karis och renoveringen av centralbrandstation i Esbo blev färdig.

Publicerad 15.1.2015 kl. 15.04 , uppdaterad 31.1.2017 kl. 9.55

Ämne:
  • Räddningstjänster