Värderingar

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Räddningsverkets grunduppgift är att förbättra människornas säkerhet, minska antalet olyckor och producera prehospitala akutsjukvårdstjänster. Då en olycka hotar eller har inträffat är uppgiften att rädda människorna, trygga de viktiga funktionerna och begränsa olyckans följder.

Det främsta värdet är räddandet av människoliv. Detta förverkligas främst genom att redan på förhand förebygga personskador. Då ett olycksfall eller en olyckshändelse inträffar försöker vi rädda människoliv med alla tillgängliga medel.

Värderingar

Professionellt innebär bland annat att kunnandet fortgående ska utvecklas och vidgas, samt att både det egna och andras arbete ska uppskattas.

Förebyggande betyder att framförhållning i all verksamhet ger möjlighet att planera bättre, påverka händelsernas förlopp på förhand, handla snabbare och uppnå bättre resultat i stället för att reagera först efter det inträffade.

Mänskligt innebär bland annat respekt för människovärdet, objektivitet, pluralism och ansvar för miljön.

Bakom värderingen pålitligt finns tanken att man ska kunna lita på räddningsväsendet och på alla dem som verkar inom det.

Samarbetsinriktat påminner om att ett bra nätverk för partnersamarbete och aktiva åtgärder för att inleda samarbete skapar förutsättningar att uppnå bästa möjliga resultat och använda resurserna effektivt.

Publicerad 26-03-2014 kl. 9.44 , uppdaterad 26-03-2014 kl. 9.44