Räddningsverket övar i Södrik i Esbo

29.3.2019 kl. 14.35

Västra Nylands räddningsverk övar brandsläckning i flervåningshus och räddningsverksamhet på Kirstiåsen i Södrik i Esbo den 2–5 april, den 9–12 april och den 23–26 april 2019. Övningarna ordnas ungefär kl. 9–16. Övningar den 25-26 april återkallas eftersom väderförhållanden är sådana att brandrök kan förorsaka orimlig olägenhet för närområdet. Räddningsverket tackar invånarn för tålamod och beklagar störningar.

I området rör sig då ett stort antal fordon från räddningsverket, och övningarna kan i någon mån orsaka rök i näromgivningen. Invånarna i området uppmanas att ha fönstren stängda när övningarna pågår för att röken inte ska sprida sig till lägenheter. De som rör sig inom området bör inte i onödan gå på övningsområdet när räddningsövningarna pågår.

Räddningsverket beklagar tillfälliga olägenheter som övningarna orsakar invånarna i närområdet. Övningarna är så kallade varm rökövningar och en del av den viktiga lagstadgade utbildningen av brandmän som också är rökdykare. Räddningsverket tackar Esbo Bostäder Ab för en möjlighet att öva räddningsverksamhet i verkliga förhållanden flervåningshus.

En brandman i rökdykningsövning.


Ämne:
  • Säkerhet
Område:
  • Esbo centrum