Räddningsverket övar i Södrik i Esbo den 14−31 januari 2020

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
10-01-2020 kl. 8.02

Västra Nylands räddningsverk övar brandsläckning i flervåningshus och räddningsverksamhet i Södrik i Esbo den 14−31 januari. Övningen är på Kirstinharju 8.

I området rör sig då ett stort antal fordon från räddningsverket, och övningarna kan i någon mån orsaka rök i näromgivningen. Invånarna i området uppmanas att ha fönstren stängda när övningarna pågår för att röken inte ska sprida sig till lägenheter. De som rör sig inom området bör inte i onödan gå på övningsområdet när räddningsövningarna pågår. Räddningsverket beklagar tillfälliga olägenheter som övningarna orsakar invånarna i närområdet.

brandbil