Restaureringen av oljeläckagets nedsmutsade stränder har börjat

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
29-04-2020 kl. 11.35

Den 31.1.2020 upptäcktes ett oljeläckage i Fagerviken i Ingå. Uppskattningsvis 5 till 10 kubikmeter lätt brännolja hade hamnat i vattnet i samband med att tillrinningsvatten pumpades ur Fortums oljeförråd som finns i insprängda i berget intill hamnen. Fagerviken stängdes av med bommar för att förhindra oljans spridning och bekämpningsarbetet påbörjades för att samla upp oljan.

Bekämpningsarbete har utförts i två och en halv månad och kilometervis med bommar har lagts ut för att oljan inte ska sprida sig. Man har även slagit vass vid cirka 1,6 hektar strandlinje, sugit och samlat upp olja.

De miljötekniska undersökningarna är klara för hela området. Utifrån resultaten av undersökningarna har man börjat avlägsna bommar och städa upp oljebekämpningsavfall på olycksområdets södra strand. För varje fastighet som befinner sig på olyckans inverkningsområde görs en undersökningsrapport som levereras till fastighetsägarna efter att myndigheterna godkänt den.

Restaureringsåtgärder har påbörjats vid de objekt där det enligt undersökningarna krävs. Restaureringen görs under ledning av miljöexperter.

Under de närmaste dagarna städas Fagervikens södra stränder. Arbetet har påbörjats i den östra ändan och framskrider mot väst. På vikens norra strand byts gamla absorberingsbommar ut mot nya.

Flera fastighetsägare har deltagit aktivt i processen och delat med sig av viktiga oljeobservationer till myndigheterna. En informationsmöte för fastighetsägarna hölls den 5.3. Nästa möte ordnas så fort som coronasituationens begränsningar gör det möjligt.

Myndighetsansvaret flyttades från Västra Nylands räddningsverk till Ingå kommun den 16.4.2020.