Att hantera eld

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Den som tänder eld ansvarar alltid för eventuella följder och är skyldig att ha beredskap för förstahandssläckning.

I räddningslagen avser termen öppen eld inte bara lägereldar utan också annan motsvarande eldanvändning där det är möjligt att elden kommer lös genom marken eller på grund av gnistor. Det här omfattar bland annat engångsgrillar, som ställs direkt på marken och som lätt blåser omkull, och andra liknande föremål. Det är inte tillåtet att göra upp eld på en annans mark utan tillstånd från markägaren. Det här gäller alltså också engångsgrillar.

Som öppen eld räknas inte grillar som inte är i kontakt med markytan, eldstäder av tegel eller sten samt motsvarande föremål, från vilka elden inte kan komma lös genom marken eller på grund av gnistor.

Kom ihåg att alltid vara mycket omsorgsfull då du handskas med eld. Tänd aldrig en lägereld eller annan öppen eld om det utfärdats en varning för hårda vindar eller varning för skogs- eller gräsbrand.

Meteorologiska institutets varningar

Publicerad 15-10-2012 kl. 16.38 , uppdaterad 15-10-2012 kl. 16.38

Ämne:
  • Säkerhet tillstånd, 
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhetsanvisningar