Brand-, kolos- och gasvarnare

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Brand-, kolos- och gasvarnare ska upptäcka bränder eller gasläckage i ett så tidigt skede som möjligt och varna om det. På så sätt har de som befinner sig i byggnaden möjlighet att rädda sig.

Brandvarnare är enligt lagen obligatoriska i alla bostäder samt i inkvarteringsinrättningar och i vårdanstalter. Det ska finnas minst en brandvarnare per varje 60m² på varje våning. I stora inkvarteringsinrättningar och vårdanstalter krävs en automatisk brandlarmsanläggning. Kolos- och gasvarnare rekommenderas ifall det finns eldstäder eller gasapparater i byggnaden.

Försäkra dig om att dina varnare alltid är funktionsdugliga.

Publicerad 16-10-2012 kl. 10.37 , uppdaterad 12-05-2020 kl. 10.24

Ämne:
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhet