Ett tryggt hem

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Ta reda på vilka de farliga platserna i ditt hem är.
  • Förebygg olyckor och eldsvådor.
  • Var förberedd på olycksfall och eldsvådor.
  • Handla rätt och säkert hemma och i dina fritidsaktiviteter. Lär dig förstahandssläckning och första hjälpen, och upprätthåll dessa färdigheter. 

Viktigast för säkerheten i hemmet är att ta hand om sina närstående och att hålla hemmet städat. I hemmet borde det finnas en fungerande brandvarnare och redskap för förstahandssläckning, såsom en släckningsfilt, en handbrandsläckare eller en brandspruta. Att kunna utföra förstahandssläckning är viktigt. Då en eldsvåda uppstår i hemmet har du bara 2–4 minuter på dig att utföra förstahandssläckning och rädda dig själv. Det är mycket viktigt att på förhand planera hur du på ett säkert sätt kan lämna din lägenhet i en nödsituation, och att hela familjen tillsammans går igenom säkerhetsfrågor.

Säkerheten i hemmet är mycket mer än att beakta brandsäkerhet. I ett säkert hem förebygger du olycksfall på förhand, tar hand om såväl människor som byggnadens säkerhet och använder säkerhetsutrustning också i fritidsaktiviteterna. Trygghet i hemmet innebär också beredskap för normala störningar såsom stormar, översvämningar och långa elavbrott. Med tanke på störningar lönar det sig att hålla sig med ett hemförråd. Hemförrådet består av t.ex. vatten, mat, förstahjälpsutrustning, mediciner, en radio, en ficklampa med batterier samt lite kontanter så att det vid behov är möjligt att klara sig hemma några dagar utan elektricitet och butiksbesök.

Byggnaders säkerhet

I Finland bidrar ett flertal lagar, bestämmelser och anvisningar till att byggnaderna som uppförs är trygga. Efter att en byggnad tagits i bruk är ägaren och innehavaren (invånaren) skyldiga att se till att byggnaden och dess anläggningar är säkra och funktionsdugliga.

Byggnadens ägare och innehavare ska bland annat se till att risken för eldsvåda är liten, att byggnaden kan evakueras tryggt, att det inte förvaras lättantändliga varor vid gångvägarna, att sotningen är lagenligt utförd och att det finns tillräckligt många fungerande brandvarnare i byggnaden.

Brandsäkerhetsguide för småhus (pdf, 1267 Kt)

Publicerad 08-10-2012 kl. 14.53 , uppdaterad 18-11-2020 kl. 8.39

Ämne:
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhetsanvisningar, 
  • Säkerhet