Så undviker du en elektrisk brand

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

De flesta elektriska bränder orsakas av fel som människor gör.

Du kan minimera risker som har att göra med elektriska anordningar genom att sköta om anordningarnas funktionsduglighet och genom att utföra service på de elektriska apparaterna enligt bruksanvisningar. De flesta elektriska bränder beror på glömska eller felaktig användning av en apparat. I dagens läge finns det många slags säkerhetsutrustningar att få också till elektriska anordningar, till exempel tidur och säkerhetslås eller säkerhetsbrytare.

Att skaffa elapparater

Då du skaffar en elapparat, kontrollera att den uppfyller kraven på elsäkerhet. Elapparaten eller verktyget ska ha CE-märking, vilket innebär att de uppfyller de europeiska säkerhetskraven. På produkten ska dessutom nämnas tillverkarens namn, samt apparatens effekt och spänning.

Om du har köpt produkten under en utlandsresa, kontrollera att apparaten kan användas i finska eluttag på 230V.

Om du har problem med en hushållsmaskin

Om en hushållsmaskin eller elektrisk apparat låter konstigt, luktar illa eller orsakar att säkringarna går, är det ofta ett tecken på ett elektriskt fel.

Kontrollera följande:

  • är ledningen ordentligt på plats både i apparaten och i eluttaget
  • är ledningens isolering hel och på plats
  • är apparatens fodral smutsigt och på plats
  • är säkringarna ordentligt fast

Gamla och trasiga hushållsmaskiner är en stor brandrisk. Gamla hushållsmaskiner och felaktig användning orsakar många bränder. Byt ut gamla elapparater mot nya. Det lönar sig att låta proffs byta ut ledningar och ta hand om andra elinstallationsarbeten.

Proppskåpet - hemmets elcentral

Proppskåpet ska vara lätt att komma åt. Inga saker får förvaras i proppskåpet eller i elcentralsutrymmet.

Gå igenom säkringarna och kontrollera att de är ordentligt på plats. Säkringar som inte är ordentligt på plats överhettas och kan orsaka en eldsvåda.

Ifall säkringarna går ofta, är det ett tecken på överhettning eller på ett fel i elinstallationen eller i apparaten. Ta reda på ifall någon apparat eller ledning är trasig. Kontrollera också att det inte finns för många elektriska apparater kopplade till samma säkring.

Att använda flera elapparater samtidigt eller att koppla dem till samma skarvsladd kan orsaka överbelastning. Det är bra att fördela apparaterna på eluttag bakom flera säkringar.

Jordfelsbrytare kan rädda liv

Det huvudsakliga syftet med en jordfelsbrytare är att rädda människoliv och att förhindra att eldsvådor uppstår. Den stänger av strömmen i en felsituation. Alla jordfelsbrytare har en testknapp. Ta kontakt med en elmontör ifall jordfelsbrytaren inte stänger av spänningen då du trycker på testknappen.

Publicerad 16-10-2012 kl. 13.57 , uppdaterad 09-03-2018 kl. 15.20

Ämne:
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhetsanvisningar