För äldre

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Behoven för boende förändras med åldern och hälsotillståndet. När rörelse- och synförmågan försämras kan trappor och höga trösklar bli ett hinder för vardagen. Det lönar sig att på förhand fundera kring nödvändiga ändringar i hemmet. Innan det blir problem kan man göra ändringar i hemmet så att det blir hinderfritt att röra sig.

Även säkerheten är viktigt att fundera på i förväg. Kommer jag ut snabbt och tryggt vid en eldsvåda? Borde jag skaffa en säkerhetsspis om jag glömmer stänga av spisplattan? Borde jag byta ut brandvarnaren till en modell med en batteridosa som går att ha inom räckhåll så jag inte behöver klättra upp på en stege?

Ett snyggt och hinderfritt hem är tryggt för alla. De äldre kan genom hemmets säkerhetslösningar fungera som exempel för den yngre generationen. Säkerhet är små insatser i vardagen!

Publicerad 28-10-2016 kl. 10.47 , uppdaterad 28-10-2016 kl. 10.47

Ämne:
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhet
Målgrupp:
  • Seniorer