Sköt om din oljecistern

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Fastighetens ägare och innehavaren ansvarar för fastighetens oljecistern. Räddningsverket är den myndighet som övervakar oljecisterner och annan oljeeldningsapparatur.

Om en underjordisk oljecistern finns på ett viktigt grundvattenområde ska den granskas 10 år efter att den installerats. De följande granskningarna bestäms utifrån cisternens skick.

Kommunernas miljöskyddsbestämmelser innehåller lokala bestämmelser och instruktioner om placering, granskning och avlägsnande av cisternerna. Cisternen ska rengöras i samband med granskningen. Cisternen ska helst rengöras regelbundet (vart femte år) också om cisternen inte behöver granskas just då.

Nya oljeeldningsanläggningar (mindre än 200 m³) ska granskas av räddningsmyndigheterna före de tas i bruk. Äldre anläggningar ska granskas om det utförs större förändringar i dem.

Dessa omfattar

  • en utökning av cisternens volym
  • förnyande av cisternen
  • förnyande av rören
  • då brännaren byts ut mot en mer effektiv eller om antalet brännare utökas

Oljeeldningsanläggningar får endast installeras av företag som är godkända av säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Beställaren får ett skriftligt intyg över installationen.

Granskningen kan beställas av jourhavande brandinspektören, tfn 09 816 26815 mån–fre kl. 9.00–11.30. För granskningen betalar beställaren enligt räddningsverkets serviceavgifter.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Publicerad 15-10-2012 kl. 16.33 , uppdaterad 15-10-2012 kl. 16.33

Ämne:
  • Säkerhet tillstånd, 
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhetsanvisningar, 
  • Säkerhet