Sotning och eldstäder

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Varje år antänds omkring 40 bränder i Västra Nyland från eldstäder. En del av bränderna antänds av gnistor från eldstäderna, en del på grund av för litet skyddsavstånd och en del uppstår på grund av skador i eldstäder och rökkanaler.

Statistiskt sett beror den största delen av bränderna dock på så kallade sotbränder, där det sot som samlats i rökkanalerna fattar eld. Antalet sotbränder har ökat under de senaste åren. Under en sotbrand kan temperaturen i rökkanalen stiga upp till 1000 grader. Då finns en risk att rökkanalens konstruktioner ger efter och temperaturen blir så hög att de omgivande konstruktionerna fattar eld. Genom en regelbunden sotning och korrekt behandling av eldstaden kan du motverka sotbränder och övriga brandskador.

Enligt lagen är en ägare eller innehavare av en fastighet skyldig att se till att sotning utförs regelbundet. En regelbunden sotning håller eldstäder och rökkanaler i gott skick. Genom sotning och rengöring kan du också spara in betydligt med energi.

Sotaren är expert på att förebygga bränder och hålla inomhusluften ren

Sotarna inspekterar eldstäder och rökkanaler för att kontrollera att de är i skick och utför dessutom också inspektioner och underhåll av ventilationssystem. Sotarna rengör värmepannors eldytor och inspekterar att apparaturen fungerar som den ska. De ger råd i ärenden som gäller förbränning, eldstäder, ventilation och brandsäkerhet.

Sotaren är expert på att förebygga bränder, på att hjälpa fastigheter att spara energi och på hålla inomhusluften ren. Ta sotarens råd på största allvar och lyssna till eventuella förslag om hur du ska göra för att ditt hem ska vara säkert.

Se till att sotaren kan arbeta säkert

Du ska se till att sotaren tryggt kan röra sig på taket till din fastighet. Kontrollera att stegen är rätt installerad och att takstegarna är i gott skick.

Enligt lagen är en fastighets ägare/innehavare skyldig att se till att sotaren tryggt kan ta sig fram till skorstenen. Vägg- och takstegarna ska vara fasta och i användbart skick. Stegarna kan vara av skyddat stål eller av rötskyddat trä som är så kvistfritt som möjligt. Om skorstenshöjden är över 120 cm behövs dessutom en skorstensstege och ett räcke.

Publicerad 16-10-2012 kl. 9.22 , uppdaterad 07-07-2017 kl. 14.14

Ämne:
  • Brandsäkerhet