Eldstäder och kanaler

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

Eldstäder skapar värme och stämning då du använder dem på rätt sätt

Bara i Västra Nyland får omkring 40 bränder varje år sin början från eldstäder, bastuugnar och rökkanaler. En del av dessa beror på strukturella fel, till exempel för små skyddsavstånd eller skador i eldstäder och rökkanaler. En del av bränderna antänds av gnistor, glödande kol eller aska. Genom att försumma sotningen eller använda fel slags bränsle bidrar du till sotbränder.

Fastighetens eldstad ska väljas enligt användningsändamål. En del av eldstäderna är avsedda för uppvärmning, medan andra endast passar för att skapa stämning.

Välj eldstad och rökkanaler som passar ihop

Under de senaste åren har flera bränder förorsakats av att eldstaden och rökkanalen inte passat ihop. Eldstaden och rökkanalerna ska bilda en brandsäker och fungerande helhet. Välj alltså noggrant ut både eldstad och rökkanal så att de passar ihop.

Ofta beror bränder på att rökkanalen varit för svag med tanke på eldstaden eller på att eldstaden använts mot instruktionerna.

En fabrikstillverkad eller på plats uppmurad eldstad ansluts antingen till en uppmurad eller till fabrikstillverkad rökkanal, av vilka de vanligaste är lätta rökkanaler i metall. Rökgasen som kommer ut i skorstenen får inte vara hetare än vad skorstenen är godkänd för. Alltför hög temperatur under en alltför lång tid kan skada en lätt skorstens konstruktioner och i värsta fall isoleringen runt skorstenen. När isoleringen förstörts kan värmen från skorstenen utan hinder överföras till de omgivande konstruktionerna, och förorsaka en brand.

Murade skorstenar är i allmänhet konstruerade för att även tåla långvarig temperaturbelastning. Snabba temperaturväxlingar kan dock skada en murad skorsten. Därför är det viktigt att vara försiktig och långsamt värma upp en rökkanal som inte varit i bruk nyligen.

Rökgasernas temperatur vid planenlig användning anges i CE-märkningen för fabrikstillverkade eldstäder för fasta bränslen. Metallskorstenar har en märkplåt som anger den maximala rökgastemperatur som skorstenens konstruktion tål utan förändringar. Om du inte lyckas få klarhet i om en eldstad och en skorsten passar ihop är det bäst att fråga representanten för produkten.

Obs! Bastuugnens metallpipa ska granskas senast tio år efter att den tagits i bruk. Hettan från bastuugnen förstör isoleringen vilket kan leda till att värmen kommer åt övre bjälklagret och kan orsaka en brand.

Det är viktigt att se till att eldstaden och rökkanalerna blir sotade. På det sättet garanterar du att din eldstad är säker och fungerar som den ska.

Se till att:

 • Eldstaden och rökkanalerna ligger på ett tillräckligt stort skyddsavstånd från antändliga föremål, möbler och konstruktioner.
 • Håll ett öga speciellt på bastupanelerna samt skarven mellan mellanbjälklaget och rökkanalen.
 • Framför eldstaden ska det finnas en skyddsplåt, eller också ska området vara gjort av ett oantändligt material.
 • Kontrollera att det inte finns sprickor på eldstaden och i rökkanalerna. 
 • Se till att sotning utförs regelbundet. Eldstaden och rökkanalerna i ett bostadshus ska sotas varje år och i en sommarstuga vart tredje år.
 • Förvara askan i en oantändlig hink med lock och töm hinken först då askan alldeles säkert är kall.
 • Använd bara bränsle som passar eldstaden, till exempel torr ved.
 • Se upp för kolmonoxid! Stäng därför inte spjället för tidigt! Du kan avlägsna ett hörn från spjället eller borra ett litet hål i den.
 • Följ eldstadens instruktioner och kontrollera till exempel hur mycket och hur ofta du kan lägga till bränsle i eldstaden.
 • Se till att stegar och takstegar är i skick så att sotaren kan arbeta säkert.
 • Se till att du har brandutrustning till hands.
Publicerad 16-10-2012 kl. 10.08 , uppdaterad 15-02-2018 kl. 21.05

Ämne:
 • Brandsäkerhet, 
 • Säkerhetsanvisningar