Tidtabell för sotningen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

I regel ska sotning utföras en gång om året, med undantag av privata fritidsbostäder.

Om detta stadgas i Inrikesministeriets förordning om sotning (539/2005) och i Räddningslagens § 59 (379/2011).

Varje år sotas...

  • alla eldstäder som är i användning, bland annat braskaminer, bakugnar, bastuugnar och rökkanaler
  • eldstäder som eldas med fast bränsle, lätt brännolja, flera bränslen eller tung brännolja samt tillhörande kanaler
  • eldstäder och kanaler i fritidsbostäder som avsetts för annat än eget privat bruk samt tillhörande bastur, om bostäderna används regelbundet

Vart tredje år sotas...

  • eldstäder och luftkanaler i fritidsbostäder som i huvudsak avsetts för eget privat bruk samt tillhörande bastur

Enligt avtal sotas...

  • eldstäder som saknar lucka i öppningen (öppna spisar), som endast sotas om fastighetens ägare eller innehavare separat kommer överens om detta med sotaren
  • eldstäder och eldytor i centralvärmepannor och varmluftspannor, som endast sotas om fastighetens ägare eller innehavare separat kommer överens om detta med sotaren
Publicerad 16-10-2012 kl. 9.29 , uppdaterad 16-10-2012 kl. 9.32

Ämne:
  • Brandsäkerhet