Se till att det sotas i din sommarstuga

29.6.2018 kl. 16.08

Sotning är viktigt för brandsäkerheten. När man sotar regelbundet hålls eldstäder och rökkanaler i säkert skick och det uppstår inte sotbrand. Vid en sotbrand antänds sotet som samlats i rökkanalerna och huset kan börja brinna. En ren och sotad eldstad är effektiv och miljövänlig. Sotaren är den bästa experten att berätta om eldstädernas och rökkanalernas skick och om säkerhetsbrister, till exempel om skyddsavstånden är för korta eller om det saknas gnistskydd.

Eldstäderna och rökkanalerna i en fritidsbostad och en bastu ska sotas vart tredje år. ”Om du använder stugan året runt är det bra om den sotas oftare, till exempel årligen. Då hålls rökkanalerna och eldstäderna i skick och du kan elda utan problem”, säger ledande brandinspektör Nina Piela-Tallberg vid Västra Nylands räddningsverk. ”Jag vill påminna om att systemet med distriktsotare tog slut i slutet av år 2017. Nu ska fastighetsägaren själv välja och beställa en sotare”.

Företagare inom sotningsbranschen hittas på sidan www.nuohoojat.fi samt genom att söka på internets sökmotorer eller i lokaltidningen. En del skickar broschyrer till kunderna. Sotningen ska utföras av en yrkeskunnig sotare med yrkesexamen för sotare eller specialyrkesexamen för sotarmästare. Det kan löna sig att avtala om sotning tillsammans med stuggrannarna. Det är troligen billigare för dig om sotaren kan sota i flera stugor på en gång. Det är bra om du och sotaren avtalar om priset på förhand. Det är också fiffigt om du antecknar i kalendern när sotningen utfördes, så vet du när du ska beställa följande sotning.

Kommer sotaren tryggt upp på stugans och bastuns tak?

”Fastighetsägaren ska se till att sotaren kan ta sig upp på taket till skorstenen tryggt och säkert. Stegen och takbryggan ska vara i gott skick och sotaren ska kunna röra sig på taket utan risk för att falla” säger ledande brandinspektören och uppmanar den som tänker beställa en sotare att kontrollera säkerheten. Du kan läsa mera om sotning på Västra Nylands räddningsverks sidor www.lup.fi/sotning.


Ämne:
  • Säkerhet