Självutvärdering och övervakning av brandsäkerhet i småhus pågår

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
16-06-2020 kl. 14.56

En del av Västra Nylands områdets invånare får i början av juni en blankett och en handbok i posten med vilka man kan kontrollera hemmets brandsäkerhet. Uppmärksamhet begärs för bland annat brandvarnarnas funktion, säker användning av elektriska apparater och övrigt förebyggande av olyckor. Det är viktigt att returnera blanketten till räddningsverket. Handboken blir kvar hos invånaren.

I fall utvärderingsbrevet inte hittar fram i år, kan självutvärderingen i varje fall utföras genom att ladda guiden från våra sidor Tryggt hem om man självständigt vill förbättra hemmets säkerhet.

Målet är att förebygga olyckor

Skickandet och analysering av självvärderingsmaterialet är en del av Västra Nylands räddningsverkets brandsäkerhets tillsynsarbete, vars syfte är att förebygga olyckor. Alla returnerade blanketter granskas noggrant på räddningsverket. Enligt behov utför räddningsverket brandsyn i bostaden om blankettens information antyder betydliga brister i brandsäkerheten. Brandsyn kan också slumpmässigt utföras i hus varifrån blanketten har returnerats utan några anmärkningar.

Räddningsverket hoppas på att alla som fått utvärderingsbrevet returnerar det inom den givna tidsgränsen. Ifall brevet inte returneras oavsett av påminnelsebrev, så utför räddningsverket brandsyn i respektive småhus i slutet av året eller senast i början av nästa vår. Returneringsandelen har varit förnämlig de senaste åren.

Räddningsverket utför fortfarande traditionella brandsyner utöver självutvärderingen. Vi strävar till att rikta brandsynerna för objekt med ett speciellt behov av våra sakkunniga av brandsäkerhet.

Säkerhet kan förbättras med små insatser

De områden till vilka självutvärderingsblanketten skickas väljs enligt räddningsverkets årliga plan.

Planens kartdata har i år uppdaterats. På grund av uppdateringen är det möjligt att husets boende får blanketten fast en blankett redan fyllts i under senaste 10 år. Även i dessa situationer ber vi boenden att fylla i och returnera blanketten till räddningsverket. Ungefär 4700 invånare får blanketten i sommar.

Utöver invånarnas egen brandsäkerhetsutvärdering roterar räddningsverkets brandbilar bosättningsområden och utför säkerhetsobservationer. Säkerhetsobservationerna fokuserar sig bland annat på numrering av bostäder (husnummer) och förebyggandet av avsiktliga eldsvådor. Ifall brandmännen upptäcker säkerhetsbrister, lämnar dom en säkerhetsobservationsanmälan i husets postlåda.

Säkerheten kan ofta förbättras med små insatser. Med att till exempel se till att husnumret är på en bra och synlig plats kan du påskynda ankomsten med hjälp flera minuter. Att hålla hemmet prydligt ökar också hemmets säkerhet. Att ta hand om brandvarnarens funktionsförmåga är viktigt. I varje hem vore det bra att det finns förstahandssläckningsutrustning på en lätt och tillgänglig plats, till exempel en släckningsfilt eller handbrandsläckare.

paloturvallisuuden itsearviointi