Svara på enkäten om räddningsverkets verksamhet och påverka

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
05-05-2020 kl. 9.12

Har du haft kontakt med Västra Nylands räddningsverk? Vi bereder ett nytt beslut om räddningsverkets servicenivå för 2021–2024 och vill höra om dina erfarenheter av dina kontakter med oss.

Genom att svara på enkäten kan du påverka vårt kommande beslut om servicenivån. Enkäten ger oss information om våra kunders och intressentgruppers erfarenheter och beaktar svaren i beredningen av beslutet om servicenivån.

I servicenivåbeslutet definieras nivån på räddningsverkets tjänster. I servicenivåbeslutet bestäms om verksamhetens mål, hur den ordnas och hur den ska utvecklas. Räddningsväsendets servicenivå ska vara tillräcklig för att svara på olycksriskerna i området och räddningsverket ska planera och genomföra förebyggande av olyckor och ordna så att nödvändiga åtgärder vid olyckor och tillbud kan vidtas utan dröjsmål och effektivt.

Enkäten kan besvaras på tre språk: finska, svenska och engelska. Länken är öppen till 31.5.2020.

Tack för din medverkan!

Länk till enkäten: Västra Nylands räddningsverks enkät