Vass slås i Fagerviken

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18-03-2020 kl. 12.26

Västra Nylands räddningsverk med samarbetspartners fortsätter oljebekämpningsarbetet i Fagerviken enligt den gemensamma planen.

Vass som förorenats av olja avlägsnas i första hand på områden med känslig natur och vid fastigheters stränder. På rekommendation av Finlands miljöcentrals (SYKE:s) fågelexperter strävar man efter att slå vassen vid Storsundet i början av april så att områdets sjöfåglar får häcka i fred efter det. Förra veckan observerades inga nedoljade fåglar.

Bommar är fortfarande utlagda för att skydda stränderna. På detta vis kan man förhindra att rengjorda områden förorenas igen och att oljan rör sig på viken.

De miljötekniska undersökningarnas provtagningar blir i huvudsak klara under denna vecka. När analysresultaten är klara så görs fastighetsspecifika rapporter och vid behov restaureringsplaner.