Västra Nylands räddningsverk fortsätter med oljebekämpning i Ingå

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
06-02-2020 kl. 9.11

Arbetet för att minimera skadorna efter oljeläckaget 31.1.2020 i Fagerviken fortsätter. 

Räddningsverket har sedan fredagen hindrat oljan att sprida sig med hjälp av oljebekämpningsbommar. Verksamhetens tyngdpunkt ligger på att hindra oljan sprida sig vidare från Fagerviken. Den östra delen av viken är stängd vid hamnen med hjälp av oljebommar, samt de södra kanalerna. Naturskyddsområdet söder från hamnen är också skyddat med hjälp av oljebommar. Oljebekämpningsarbeten fortsätter. Oljeläckaget har övervakats och kartlagts dagligen tillsammans med Gränsbevakningsväsendet. Stränderna undersöks noggrannare inom de närmaste dagarna för att kartlägga skadorna. 

Den största utmaningen är att oljan ligger i tunna skikt på vattenytan. Nu har isen delvis lagt sig i viken vilket försvarar insamlingen av oljan ytterligare. Dessutom förorsakar de varierande väderförhållandena ändringar i vattenståndet och i förekomsten av olja på de olika delarna av området. 

Oljeläckagets efterbekämpning kommer vara en lång process. Det är tillsvidare räddningsverket som leder arbetet. Uppskattningen är att denna arbetsfördelning fortsätter ännu minst denna vecka. 

Efter att första bekämpningen är avslutad övergår ansvaret för efterbehandlingen enligt räddningslagen till kommunen. Återställandet av stränderna kommer att göras under ledning av experter, och aktören ersätter i sinom tid de kostnader som bekämpningen förorsakat. 

Markägare som observerar olja på sina stränder kan kontakta räddningsverket på numret 09 8162 8699 eller per e-post pelastuslaitos@espoo.fi. Man kan också skicka bilder med adress eller fastighetsbeteckning till adressen byggmiljo2@inga.fi. i.

Öljyntorjuntapuomit Fagervikin lahdella Inkoossa