Förstasidan - nyheter

1
2
3
4
...
10
Nästa
Sista

Publicerad
Antalet räddnings- och akutvårdsuppdrag minskade i Västra Nylands räddningsverks område år 2020

I Västra Nylands räddningsverks område omkom två personer i eldsvådor år 2020. Stormar orsakade en ökning i antalet skadebekämpningsuppdrag. Antalet trafikolyckor var mindre i jämförelse med fjolåret. Antalet utryckningar inom akutvården minskade.

19-01-2021
Beslut om servicenivå 2021–2024 har trätt i kraft 1.1.2021

I beslutet har räddningsverkets service och nivå fastställts för följande fyra år

04-01-2021
Kom ihåg säkerheten när du hanterar fyrverkeripjäser

Vi önskar att du kommer ihåg att följa anvisningarna om säker användning av fyrverkeripjäser i nyårsfirandet. Se till att användningen av fyrverkeripjäser inte medför fara för människor, byggnader, fordon eller annan egendom.

29-12-2020
Fira julen tryggt och ta hand om varandra!

Detta år har varit exceptionellt och tärt på allas krafter på många sätt. Vi hoppas att invånarna visar hänsyn till sina medmänniskor och firar jul ansvarsfullt och följer rekommendationerna och begränsningarna. Tillsammans värnar vi om julfriden och allas hälsa.

22-12-2020
Räddningsverken påminner butiker i Nyland om brand- och utrymningssäkerhet

Räddningsverken i Nyland påminner affärsverksamheten om brandsäkerhet under november och december månaders försäljningstoppar.

23-11-2020
Brandsäkerheten i det egna hemmet intresserar småhusägare i västra Nyland

Västra Nylands räddningsverk skickade på sommaren en broschyr om brandsäkerhet till alla som bor i småhus i räddningsverkets område. Med broschyren följde en självbedömningsblankett som kan användas för att kontrollera brandsäkerheten i hemmet. I år fick omkring 4 100 hushåll brevet.

05-10-2020
Västra Nylands räddningsverkets enheter deltar i vägtrafiks tunnelräddningsövningar

På grund av övningen stängs motorvägen av mellan Sammatti och Karnais avtagen. Förutom räddningsverket kommer sjukvårdsdistriktet, polisen, Trafikledsverket, ITMF vägtrafikcentraler och regionala underhållsaktörer att delta i övningen. Övningen kommer också att påverka kollektivtrafiken i området.

31-08-2020
Självutvärdering och övervakning av brandsäkerhet i småhus pågår

En del av Västra Nylands områdets invånare får i början av juni en blankett och en handbok i posten med vilka man kan kontrollera hemmets brandsäkerhet. Uppmärksamhet begärs för bland annat brandvarnarnas funktion, säker användning av elektriska apparater och övrigt förebyggande av olyckor. Det är viktigt att returnera blanketten till räddningsverket. Handboken blir kvar hos invånaren.

16-06-2020
Svara på enkäten om räddningsverkets verksamhet och påverka

Har du haft kontakt med Västra Nylands räddningsverk? Vi bereder ett nytt beslut om räddningsverkets servicenivå för 2021–2024 och vill höra om dina erfarenheter av dina kontakter med oss.

05-05-2020
Restaureringen av oljeläckagets nedsmutsade stränder har börjat

Restaureringsåtgärder har påbörjats vid de objekt där det enligt undersökningarna krävs. Restaureringen görs under ledning av miljöexperter. Under de närmaste dagarna städas Fagervikens södra stränder. Arbetet har påbörjats i den östra ändan och framskrider mot väst.

29-04-2020
Ansvaret för oljebekämpningsarbetet i Fagerviken övergår till kommunen

Bekämpningsarbetet efter oljeläckaget i Fagerviken i januari övergår till efterbekämpning. I praktiken innebär detta att myndighetsansvaret flyttas över från räddningsverket till Ingå kommun från och med torsdag 16.4.

15-04-2020
En del av bommarna på Fagervikens södra sida avlägsnas inom kort

Som det ser ut nu planeras avlägsnandet av bommarna på södra sidan att kunna inledas inom kort. När risk för ytterligare förorening eller skada för människor eller miljö inte längre föreligger kan bommarna tas bort.

08-04-2020
Kutar klarar sig oftast utan hjälp av människor

Små kutar blir självständiga redan vid ett väldigt tidigt skede, men följer sina honor på deras matskaffningsfärder. Det är alltså inte alldeles ovanligt att påträffa en liten kut på sidan av motionsstigar nära kusten såhär på våren.

08-04-2020
Hamnens verksamhet återgår till det normala efter oljeskadan i januari

Oljebekämpningen i Fagerviken i Ingå har för undersökningarnas och skyddandet av strändernas del framskridit så, att havsbommen som stängt av viken har kunnat tas bort. I samband med detta har flera nya bommar lagts ut för att skydda hamnområdet. Samtidigt har hamnens verksamhet återgått till det normala.

01-04-2020
Oljebekämpningsarbetet i Fagerviken fortsätter enligt planen

Oljebekämpningen har för undersökningens och skyddandet av strändernas del framskridit så långt att man kan inleda avlägsnandet av havsbommen som stänger av viken. Medan detta görs sätts fler bommar ut för att skydda hamnområdet och hamnverksamheten återgår till det normala.

25-03-2020
Vass slås i Fagerviken

Vass som förorenats av olja avlägsnas i första hand på områden med känslig natur och vid fastigheters stränder.

18-03-2020
Räddningsverket håller reda på den huvudsakliga verksamheten

Västra Nylands räddningsverk har bestämt att förstärka åtgärder för att motverka spridningen av coronaviruset och för att skydda egen personal.

16-03-2020
Oljebekämpningsarbetet i Fagerviken fortsätter

En expert från Finlands miljöcentral kommer på torsdag 12.3 för att uppskatta oljeskadans inverkan på vattenfåglarna och ger en rekommendation för eventuella åtgärder.

11-03-2020
Oljebekämpning och uppskattning av skador fortsätter i Ingå

Nästa vecka slås vassen som är förstörd av oljan, på de värst drabbade områdena. Miljöexperter fortsätter att ta prover på stränderna och i vattnet.

06-03-2020
Bekämpningsarbetet i Fagerviken fortsätter enligt planen

Räddningsverket beslutar om vilka åtgärder som vidtas i samarbete med miljöexperterna. En privat aktör sköter bekämpningsarbetet enligt räddningsverkets direktiv.

25-02-2020

1
2
3
4
...
10
Nästa
Sista