Förstasidan - nyheter

1
2
3
4
...
10
Nästa
Sista

Publicerad
Oljebekämpningsarbetet i Fagerviken fortsätter enligt planen

Oljebekämpningen har för undersökningens och skyddandet av strändernas del framskridit så långt att man kan inleda avlägsnandet av havsbommen som stänger av viken. Medan detta görs sätts fler bommar ut för att skydda hamnområdet och hamnverksamheten återgår till det normala.

25-03-2020
Vass slås i Fagerviken

Vass som förorenats av olja avlägsnas i första hand på områden med känslig natur och vid fastigheters stränder.

18-03-2020
Räddningsverket håller reda på den huvudsakliga verksamheten

Västra Nylands räddningsverk har bestämt att förstärka åtgärder för att motverka spridningen av coronaviruset och för att skydda egen personal.

16-03-2020
Oljebekämpningsarbetet i Fagerviken fortsätter

En expert från Finlands miljöcentral kommer på torsdag 12.3 för att uppskatta oljeskadans inverkan på vattenfåglarna och ger en rekommendation för eventuella åtgärder.

11-03-2020
Oljebekämpning och uppskattning av skador fortsätter i Ingå

Nästa vecka slås vassen som är förstörd av oljan, på de värst drabbade områdena. Miljöexperter fortsätter att ta prover på stränderna och i vattnet.

06-03-2020
Bekämpningsarbetet i Fagerviken fortsätter enligt planen

Räddningsverket beslutar om vilka åtgärder som vidtas i samarbete med miljöexperterna. En privat aktör sköter bekämpningsarbetet enligt räddningsverkets direktiv.

25-02-2020
Översvämningssituationen i Finno, Esbo, är under kontroll

Västra Nylands räddningsverk övervakar situationen och pumpandet kan vid behov fortsättas.

24-02-2020
Översvämningssituationen i Finno, Esbo, bekämpningsåtgärder och förberedning för kommande veckoslut

Enligt väderprognosen hämtar undertrycket rikliga regn och kraftiga vindar till veckoslutet. Situationen som fåtts under kontroll i Finno området kan påverkas av vädret. Situationen övervakas.

21-02-2020
Oljebekämpningsarbetet efter oljeläckaget i Fagerviken fortsätter

Situationen i Fagerviken kontrolleras dagligen och räddningsverket beslutar om åtgärder i samråd med miljöexperter.

18-02-2020
Enkät om tjänsterna vid Västra Nylands räddningsverk och Esbo stad

Svara på enkäten och berätta hur det fungerar att uträtta ärenden hos Västra Nylands räddningsverk och Esbo stad på finska, svenska och engelska.

18-02-2020
Räddningsverket kartlägger stränderna i Ingå

På torsdag den 13.2 påbörjas, under ledning av räddningsverket, noggrannare kartläggning av de skador oljan förorsakat på stränderna.

12-02-2020
Västra Nylands räddningsverk fortsätter med oljebekämpning i Ingå

Arbetet för att minimera skadorna efter oljeläckaget 31.1.2020 i Fagerviken fortsätter.

06-02-2020
​Vi hjälper varandra: 112-dagen uppmuntrar till att uppmärksamma små gärningar

Nödnummerdagen firas på tisdag 11.2.2020. Säkerhetsaktörerna inom Västra Nylands område uppmuntrar till att uppmärksamma de små gärningarna, med vilka man kan hjälpa hjälparna att hjälpa.

04-02-2020
112-dagens evenemang inom Västra Nylands räddningsverkets område år 2020

Det ordnas många 112-dagen evenemang inom Västra Nylands räddningsverkets område.

30-01-2020
Räddningsverket år 2019

I Västra Nylands räddningsverks område omkom två personer i bränder år 2019. Antalet personer som skadades i trafiken minskade betydligt. Antalen akutvårdslarm ökade ytterligare från året innan. Den största enstaka orsaken till akutvårdsuppdragen var ett svagt allmäntillstånd.

13-01-2020
Räddningsverket övar i Södrik i Esbo den 14−31 januari 2020

Västra Nylands räddningsverk övar brandsläckning i flervåningshus och räddningsverksamhet i Södrik i Esbo den 14−31 januari. Övningen är på Kirstinharju 8. I området rör sig då ett stort ...

10-01-2020
Minneslista för dem som avfyrar fyrverkeripjäser

Årets mest sprakande fest närmar sig, och därför vill Västra Nylands räddningsverket påminna om att behandla och avfyra fyrverkeripjäser tryggt.

27-12-2019
Brister i butikernas brand- och evakueringssäkerhet

Räddningsverken i Nyland gjorde inspektionsbesök i butiker 25.11–5.12.2019. Under de tematiska inspektionsbesöken inspekterades sammanlagt 282 butiker.

20-12-2019
Kom ihåg säkerheten även vid jultid

På Västra Nylands räddningsverk har vi personal färdig att rycka ut dygnet runt också vid jultiderna. Vi hoppas på att inte behöva ta del i julfirande i hemmen.

20-12-2019
Fungerar brandvarnaren? När var sista gången du testade?

Brandsäkerhetsveckan tar slut den 1.12 med brandalarmdagen. Brandvarnardagen firas även i de övriga nordiska länderna.

29-11-2019

1
2
3
4
...
10
Nästa
Sista